our_client
map
Payment Options
payment_methods
Ebay Clone star
The Most Awaited Fully Ajax and Mootools
based Auction website is available Now.
Checks Before You Buy
Products
auction_banner
e commerce
 e-commerce Software   (Premium)
Auction Software
 MLM Auction star
 Lowest unique bid star
 Cooling Auction star
 Vipauction star
 Penny auction version - 5star
 Reserve auction version - 1star
 Ebay Clonestar
 Ajax penny auction version - 1star
Upcoming
 Ajax penny auction version - 2  
Learn More
Host your auction website
on our Dedicated server in
CANADA & USA with
99.9% uptime
Learn More
Whats new ?
1. Profile Photo Gallery
You can take your snaps through your webcam or upload your existing snaps into your profile.
2. Google Translator
Administrator can change language files with google translator, which is inbuilt in admin panel
3. Database Backup Module
Administrator can take database backup from admin panel to maintain the information when needs.
4. Testimonial Management
Administrator can allow comments to display on Website which are received by users.
5. Multiple Administrator
Multi Administrators with different levels and privileges
6. Multilanguage with UTF-8 Support
Multilanguage support for all languages
7. Language and Flag manager
Administrator easily can update language files and can manage its flag for multilingual website.
8. Watermark Module
Watermark module protect site images which can be fully managed by administrator
9. Ajax Bid Module
Advance Bid module where user can bid instantly without refresh page on each bid.
10. Flashy Alert for attention
Flashy alert does attention to all users on a product when ever a user place bid on that product. Which helps to all user about a new bid placed on that product.
11. Reopen Auction
Administrator can Reopen the Closed auction at specific time as given by admin.
12. Administrator view stock
Administrator can view a particular product stock on closed auction list.
13. Cron file security
Cron file do not Accessible to other browser.
14. All type auction in excel report
Administrator can get upcoming,closed and current running auction excel sheet report
15. Auction status report
Administrator can get the auction status report of current running and closed auction.
16. Shopping
Administrator can set the particular auction to sale(without bidding).
17. Auto bidding
User can set minimum price, maximum price and total bids for a particular auction.
18. Autobid Time
User can bid on a auction by setting start time and close time.
19. Toll free numbers
Toll Free Numbers for 220 Countries, Sure to Boost your response rate, provides a way for customers to contact your company at no cost. This will enhance and explore your business to more customers.
20. SMS Marketing with unique keyword
A robust, flexible, cost effective & complete private-label SMS marketing solution with unique Keyword for your business to make all of your advertising instantly traceable and you can beat the competition and achieve positive ROI.
21. Email marketing software with Cpanel access
Put your business in the reach of more customers through Email Marketing Software with Cpanel access for security, speed and root level access. Helps to build targeted E-Mail list quickly, provides benefits for your business and dramatically increase your customer base for E-mail marketing!
22. PC to Phone Call Software
Make Calls anywhere in the world from your Computer at any number, any time you want with better Sound Quality than any other normal phone and no need for the other party to have a computer or wait for your call.
23. SMS or MMS API for SMS bidding module
By using the SMS or MMS API for bidding module you will be able to bid on the products through SMS, make you able to know the Upcoming Auction, Live Auctions and gives the ability bidding directly on the product or participate in the auction via SMS or MMS API.
advertise emaibulk
seo_advertise
Gebruiksvoorwaarden
Deze webpagina's worden hierna gezamenlijk aangeduid in deze Overeenkomst "STPL." U moet dit lezen overeenkomst in zijn geheel aan de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden. STPL wordt u aangeboden afhankelijk van uw aanvaarding, zonder wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Uw gebruik van STPL als u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van een bepaalde STPL Web site opgenomen binnen, of aanvaarding van een product, dienst of voordeel verkregen door middel STPL als u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u geen printmogelijkheid of anderszins wens om een papieren exemplaar van deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact op STPL klantenservice.
Als een van de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen die hier in strijd zijn met de aanvullende voorwaarden of andere voorwaarden en richtlijnen die binnen of voor een bepaalde STPL Web site, dienst, product of uitkering, dan wordt de toepasselijke Aanvullende termen controle. U gaat ermee akkoord om vertrouwd te raken met de gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en andere voorwaarden en richtlijnen gevonden gehele STPL en zich door hen als u ervoor kiest om de site te gebruiken of te aanvaarden van de producten, diensten of voordelen, waarop deze voorwaarden van toepassing.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden en bekendmakingen

STPL behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden op elk moment, van kracht op het maken van de gewijzigde bepalingen beschikbaar op STPL . U bent verantwoordelijk voor het geregeld nakijken van deze termen en voorwaarden. Voortgezet gebruik van STPL na eventuele wijzigingen worden als uw instemming met dergelijke wijzigingen. STPL niet en zal geen enkele verplichting om u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden.

Acceptable Use Beperking

Uw recht op het gebruik van de STPL is persoonlijk aan u en uw bedrijf. Als een voorwaarde van uw gebruik van STPL kunt uitdrukken STPL die u niet zult gebruiken STPL voor een doel dat onwettig is of verboden door deze gebruiksvoorwaarden of enige Aanvullende voorwaarden (dat kan worden aangepast van tijd tot tijd). U mag niet wijzigen of kopiŽren met een commercieel doel heeft, te distribueren, te verspreiden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, creŽren van afgeleide werken, overdragen, of verkopen van enige informatie, software, producten, diensten of voordelen verkregen uit de STPL site, behalve zoals uitdrukkelijk is bepaald.
Bovendien kunt u geen gebruik van de producten of diensten die door of in verband met STPL aan:

*, Misbruiken, lastigvallen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen.
* Uitvoeren of doorsturen illegale wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, ongevraagde e-mail of multi-level marketing campagnes.
* Publiceren, plaatsen, te distribueren, te verspreiden of een link naar een: (i) de profane, lasterlijke, inbreukmakende, of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie, (ii) de software of ander materiaal beschermd door intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten licenties, rechten van privacy of publiciteit, of andere eigendomsrechten, tenzij u de eigenaar bent, de controle of deze rechten hebben ontvangen alle noodzakelijke toestemmingen voor uw gebruik van dergelijke software en andere materialen; (iii) de software of ander materiaal dat virussen, corrupte bestanden, of dat wel of zijn bedoeld om schade aan de werking van de computer van een ander.
* Verkoop, te distribueren, te verspreiden of de link naar alle sites voor marketing, verkoop of distributie van geneesmiddelen en gereguleerde stoffen, namaak, piraterij of gestolen goederen, frauduleuze goederen, goederen of diensten die inbreuk maken of anderszins schenden van een derde van de rechten, geregistreerd of niet-geregistreerde effecten, goederen of diensten die: (i) u wettelijk niet kunnen verkopen, (ii) zijn verkeerd, of zou veroorzaken STPL om overtreden van een wet, statuut of regelgeving.
* Harvest of anderszins verzamelen van informatie over derden, met inbegrip van e-mail adressen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze derde partijen.
* Beperken of hinderen van andere gebruikers van het gebruik en genot van de rechten in STPL , het verstoren of de STPL Service of de servers of netwerken die verbonden zijn aan STPL .
* Schenden van toepasselijke wet-of regelgeving overheid.

De informatie die door STPL voor je kunnen zijn eigen karakter. U stemt ermee in niet te delen, alle informatie die u door of namens STPL met een derde partij. Als u te verkopen of anderszins distribueren van goederen of diensten die concurreren met of anderszins kunnen dienen als een substituut voor de producten of diensten worden verkocht of anderszins gedistribueerd door STPL via de STPL of aangeboden door STPL , mag u niet: (a) het gebruik of het verwerven van, of enige andere persoon gebruik of verwerven op uw rekening, de producten of diensten van STPL die u te bieden concurrerende of vervangende producten of diensten, of (b), adverteren, promotie, markt of werven biedt om dergelijke concurrerende producten of vervangingsproducten in verband met uw gebruik van STPL .
STPL is niet verplicht om toezicht te houden op de inhoud op STPL . Echter, met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten aangeboden op STPL , STPL behoudt zich het recht voor om alle informatie of materialen die nodig is om aan alle toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridisch proces of verzoek van de overheid, of te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen van alle informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, van de STPL plaatsen, in STPL enige discretie zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.
Sommige producten en diensten die beschikbaar zijn via of in verband met STPL verlangen dat u een vergoeding betalen. U machtigt STPL om uw creditcard op voorhand voor alle geldende tarieven die door u of namens u in verband met uw gebruik van STPL product of de dienst die u hebt gebruiken. U wordt zelf verantwoordelijk voor alle bijdragen, heffingen, accijnzen, belastingen, en evaluaties die voortvloeien uit uw gebruik van STPL . STPL behoudt zich het recht voor om de honoraria voor STPL producten en diensten van tijd tot tijd, op voorwaarde dat deze wijzigingen wordt niet van kracht, eerder dan dertig (30) dagen na < b> STPL posten dergelijke wijzigingen op de STPL Web site.
Bedragen niet worden betaald door u aan STPL . als gevolg heeft, mag de rente op het laagste van (a) een en een half procent (1,5%) per maand, en (b) de maximale snelheid is toegestaan door het toepasselijke recht. Als u kennis STPL . schriftelijk uw beŽindiging van deze overeenkomst, vergoedingen vooraf betaald door u aan STPL voor STPL producten of diensten zullen worden teruggestort op uw creditcard van toepassing op een pro-rated grondslag (behalve voor zover deze beŽindiging te wijten is aan uw schending van deze Overeenkomst) binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van uw opzegging. STPL . niet verplicht is tot terugbetaling rechtstreeks aan u betaalde bedragen hieronder. Het is uw verantwoordelijkheid om te melden STPL als uw creditcard is verlopen en wijzigingen aan te brengen.
Links binnen STPL laat u STPL . U erkent dat de gelinkte sites staan niet onder de controle van STPL en dat STPL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van dergelijke gelinkte sites of enige koppeling in dergelijke gekoppelde site , of voor enige wijzigingen of aanpassingen van dergelijke sites. STPL is niet verantwoordelijk voor enige vorm van transmissie ontvangen van een gekoppelde site. STPL is het verstrekken van deze links naar je alleen voor het gemak, en het opnemen van enige koppeling impliceert geen goedkeuring van STPL van de gekoppelde site of enige associatie met de exploitanten ervan.
STPL kan chatrooms, fora, communities, persoonlijke en zakelijke webpagina's, e-mail berichten en / of andere berichten-of communicatiefaciliteiten ontworpen om u te communiceren met het grote publiek of met een groep (collectief, "Communicatie") U gaat ermee akkoord te gebruiken voor communicatie alleen om te kunnen posten, berichten versturen en ontvangen en het materiaal dat zijn goede en in verband met de bijzondere mededeling, en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en deze Algemene Voorwaarden. In aanvulling op bovenstaande aanvaardbaar gebruik beperkingen, gaat u ermee akkoord dat bij het gebruik van communicatie, zal u niet:

* Adverteren bieden of te verkopen of kopen van goederen of diensten, tenzij een dergelijke mededeling uitdrukkelijk toestaat dergelijke berichten.
* Vervalsen, verwijderen of te wijzigen materiaal, auteur attributies, juridische of andere eigendomsbewijzen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of de bron van het materiaal in een bestand dat wordt ge-upload via de Communicatie.
* Beperken of hinderen van andere gebruikers van het gebruik en genot van haar rechten in de mededeling.
* Overtreden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn voor een bepaalde mededeling.
* Harvest of anderszins informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
* Link naar de mededeling van ongevraagde communicatie verstuurd worden aan een derde partij, of anderszins gebruiken of te zwijgen van de communicatie in verband met een dergelijke ongevraagde communicatie.
* Schenden van toepasselijke wet-of regelgeving.

STPL behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om materialen geplaatst op een mededeling Service en het verwijderen van dergelijke materialen in eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment. Bovendien, STPL behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enige of alle van de communicatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook. Bovendien, STPL behoudt zich het recht te beŽindigen of wijzigen Communicatie Service op elk gewenst moment
STPL is niet verplicht om toezicht te houden op de mededelingen. Echter, met betrekking tot het gebruik van de dienst Communicatie, STPL behoudt zich het recht voor om alle informatie of materialen die nodig is om aan alle toepasselijke wetgeving, regelgeving, wettelijke procedure of verzoek van, of te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen van alle informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, van communicatie in STPL 's eigen goeddunken.
U erkent dat de communicatie zijn niet openbaar en prive-communicatie, dus uw mededelingen kunnen worden gelezen door anderen zonder uw medeweten. Gebruik altijd voorzichtig bij het geven van een persoonlijk identificerende informatie over uzelf of anderen in een mededeling. STPL heeft geen zeggenschap over of instemmen met de inhoud, berichten of informatie gevonden in de dienst Communicatie, en dus STPL wijst iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de communicatie en de eventuele maatregelen die voortvloeien uit uw deelname aan een dienst Communicatie. Forum managers en gastheer van de Communications bent niet gemachtigd STPL agenten of woordvoerders, zijn niet in staat te binden STPL , noch hun standpunt noodzakelijk overeen met die van STPL.
Materialen geupload naar een Communicatie Dienst kunnen onderworpen worden aan beperkingen gepost op gebruik, reproductie en / of verspreiding, en u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u downloaden van de materialen.
STPL does not claim ownership of the materials you provide to STPL (including feedback and suggestions) or post, upload, input or submit in connection with your use of STPL or any web site ( "Your Web Site") die door u of namens u in verband met het gebruik van STPL . Echter, u subsidie STPL een royalty-vrije licentie te gebruiken (inclusief, zonder beperking, het recht om: kopiŽren, distribueren, verzenden, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen, in sublicentie te geven en opnieuw uw inzending, en publicatie van uw naam in verband met uw Submission) uw Aanmeldprogramma alleen in verband met de exploitatie en de promotie van STPL . U heeft ook subsidie STPL het recht om je naam in verband met een dergelijke mededeling. Geen vergoeding zal worden betaald, of omdat u met betrekking tot STPL 's of de sub licentiehoudster het gebruik van de materialen als licentie boven STPL is niet verplicht te plaatsen of te gebruiken materialen je kan bepalen, en kan de opheffing van dergelijke materialen te allen tijde in STPL 's eigen goeddunken. Door het plaatsen van berichten, het uploaden van bestanden, het invoeren van gegevens, het indienen van eventuele feedback of suggesties, of het plegen van enige andere vorm van communicatie met of via een STPL Web Site, garandeert u en vertegenwoordigen dat u de eigenaar of anderszins de rechten nodig om dit te doen en het verlenen van de licentie phpAauction hierboven uiteengezet, en u zult verdedigen en vrijwaren STPL en haar leveranciers van alle vorderingen van derden in verband met een overtreding van een van de voorgaande verklaringen of garanties.
De informatie, software, producten, diensten en ander materiaal, opgenomen in of beschikbaar via de STPL kan niet worden voltooid, en kan onjuistheden of fouten, en kunnen ook worden gewijzigd of geschrapt van tijd tot tijd. Advies, informatie, producten, diensten of andere materialen ontvangen via STPL moet niet worden aangevoerd voor persoonlijke, medische, juridische, zakelijke, financiŽle of andere besluiten en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een passende en gekwalificeerde professionals. U erkent dat u een passende professional raadplegen voor specifieke adviezen op maat van uw situatie. Uw gebruik van STPL , de producten en diensten van STPL , is op eigen risico. STPL en haar leden en sponsors, is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of openbaarmaking van informatie, gegevens, inkomsten, rekeningen of bedrijf dat zich voordoet in verband met uw gebruik van STPL , of deze producten of diensten. STPL geeft geen garanties van welke aard dan ook ten aanzien van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, veiligheid, tijdigheid of beschikbaarheid van STPL , of deze producten of diensten. Zonder beperking van het voorgaande, STPL.

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te houden STPL vrijwaren van en tegen elke en alle claims, verliezen, aansprakelijkheid kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenkosten) die voortvloeien uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden (inclusief, zonder beperking, schending van de geldende aanvullende voorwaarden van gebruik), of een derde partij de rechten (waaronder, zonder beperking, inbreuk op enig auteursrecht, schending van de eigendomsrechten en de invasie van de privacy-rechten). Deze verplichtingen zullen overleven eventuele beŽindiging van uw relatie met STPL of uw gebruik van STPL.
STPL behoudt het recht om te weigeren in zijn enige discretie iedere gebruiker toegang tot STPL of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord (en) en gebruikersnaam (s) die aan u door STPL en voor elk gebruik of misbruik van uw account of STPL gevolg van een derde partij met een wachtwoord of gebruikersnaam afgegeven aan jou. STPL kan deze overeenkomst beŽindigen en uw toegang tot STPL (geheel of gedeeltelijk) op elk gewenst moment, met of zonder oorzaak, en met of zonder kennisgeving. Iedereen bepaald door STPL te hebben geschonden deze gebruiksvoorwaarden of enige aanvullende voorwaarden kunnen worden uitgesloten van het gebruik van STPL , of van welke producten, diensten of voordelen uit STPL.
Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten U hierbij toestemming aan de rechtsmacht van en plaats in de rechtbanken gevestigd in Wilmington, Delaware, Verenigde Staten in alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van STPL . Bovendien heeft u hierbij toestemming aan de exclusieve jurisdictie en de plaats in van een dergelijke rechtbank voor een optreden in door u tegen STPL . Gebruik van STPL is ongeoorloofd in een rechtsgebied dat niet geven aan alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, de werkgelegenheid, of de instantie in verband bestaat tussen u en STPL als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van STPL . STPL is de uitvoering van deze overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst is in afwijking van STPL 't recht om te voldoen aan de overheid rechter en rechtshandhaving verzoeken of eisen met betrekking tot uw gebruik van STPL of informatie verstrekt aan of verzameld door STPL met betrekking tot dit gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst is bepaald te worden ongeldig of niet uitvoerbaar is conform toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garantieverklaringen en aansprakelijkheid beperkingen hierboven uiteengezet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij anders vermeld hierin, is deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en STPL . met betrekking tot STPL en het vervangt alle eerdere mededelingen en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en STPL . met betrekking tot STPL . Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere mededeling die in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en registers oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden gedrukte vorm. Je mag niet verhuren, leasen, in licentie verlenen veiligheid belang in, of op andere wijze overdragen of in sublicentie te geven uw rechten te verkopen aan een derde partij.

 
isologoiso2
Copyright © 2008-2022. Sonik Digital India Pvt Ltd
All rights reserved.
: We are in no way linked, affiliated or part of ebay.com, swoopo.com and madbid.com neither we had been in the past. All trademarks used in demonstration modes or actual website are the property of respective owners. There is no tangible product being sold on this website except the software which is a installable product.